Sylwestrowa noc to czas, kiedy wiele osób odpala fajerwerki. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi.

Fajerwerki są  materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Sprawdź czy jest ona dołączona do produktu i napisana w języku polskim. Powinna  zawierać co najmniej: informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia. Na wyrobie pirotechnicznym powinna być podana też nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
UŻYWASZ – pamiętaj:
  1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
  2. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
  3. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś na Policję.
  4. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.
Przestrzegaj przepisów!
Korzystając z fajerwerków, pamiętajmy o przepisach art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego), art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), a także art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności).
Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepisy nie zawierają ograniczeń czasowych, obowiązują nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem.
Pamiętajmy również, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
W załączniku udostępniamy poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący bezpiecznego używania materiałów pirotechnicznych.