W Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku odbyła się próbna ewakuacji szkoły. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania ewakuacji i działań w sytuacji zagrożenia.


Ewakuacja polegała na natychmiastowym opuszczeniu przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników budynku szkolnego, w którym wybuchł pożar, w miejsce bezpieczne. Miejscem zbiórki wszystkich ewakuowanych osób było boisko szkolne. Dyrektor szkoły przyjęła meldunki od nauczycieli o ilości osób ewakuowanych, następnie złożyła meldunek dowódcy straży pożarnej. Strażacy ugasili pożar w pomieszczeniu kuchennym i natychmiast rozpoczęli akcje przeszukiwania budynku, gdyż otrzymali informację, że w środku budynku znajduje się dwóch uczniów. W ramach próbnej akcji ewakuacji szkoły uczniowie mieli okazję obserwować jak strażacy udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasku, nauczyciele i uczniowie dziękują Komendantowi Łukaszowi Kalarus z OSP Cedynia, Komendantowi OSP Piasek i OSP Osinów Dolny za sprawne przeprowadzenie ćwiczenia.