O postępie prac oraz budowie kolejnych tras rowerowych na terenie powiatu gryfińskiego opowiada w rozmowie z naszym redaktorem Ewa Dudar, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Jak ocenia Pani funkcjonowanie już otwartej trasy z Gryfina do Trzcińska-Zdroju?

Ewa Dudar.: W Chwarstnicy 25 sierpnia 2018 r. otworzyliśmy pierwszy z dwóch odcinków trasy rowerowej i cieszy nas bardzo, że spotkały się tam kluby rowerowe ze Szczecina, Gryfina, Bań, indywidualni rowerzyści oraz rodziny wraz z dziećmi.
Ten szlak rowerowy już połączył północne gminy powiatu gryfińskiego, a jesienią dołączą do tego gminy południa. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na możliwości rozwoju turystyki rowerowej, ale także poznawania walorów przyrodniczych powiatu przez jego mieszkańców. Jako radna ale i mieszkanka powiatu gryfińskiego zaangażowana w ten projekt widzę teraz, że mieliśmy rację przystępując do przygotowania i realizacji tego ambitnego projektu rowerowego, który dodam od koncepcji trasy do realizacji drogi rowerowej powstał w 3 lata.

Jak wygląda stan budowy dróg rowerowych w powiecie gryfińskim na wrzesień 2018 roku?
E.D.: Zakres realizacji prac budowlanych jest największy w aktualnie realizowanych odcinkach. Powiat gryfiński jako pierwszy w regionie będzie w 2018 r. posiadał wybudowane i oznakowane trasy rowerowe, które będą elementem 1100 km Sieci Szlaków Rowerowych Pomorza Zachodniego. Budowa odcinka z Trzcińska-Zdroju do Siekierek jest zaawansowana w 80% w zakresie położenia asfaltu. To inwestycja rowerowa, którą na teranie gminy Chojna musieliśmy skoordynować z inwestycją budowy kanalizacji w Jeleninie oraz przygotować zmianę nawierzchni drogi rowerowej w miejscowości Godków Osiedle na asfaltową, co korzystnie wpłynie na jej utrzymanie i użytkowanie. To wymaga od inwestora i wykonawcy ścisłej współpracy i zaangażowania. Cenię sobie pracę z Panem Mariuszem Sikorą, który potrafił skoordynować działania - w szczególności na odcinku gminy Chojna, co myślę docenią mieszkańcy tej gminy po oddaniu trasy rowerowej. Już teraz widzę, jak zmieniło się podejście samorządowców i mieszkańców Chojny do tej inwestycji na przestrzeni 2016 – 2018 roku. 

Czy budowa trasy rowerowej z Trzcińska-Zdroju do Siekierek będzie też uzupełnione o infrastrukturę dla turystów?
E.D.: Oczywiście, działania w tym zakresie już są realizowane i w ciągu dwóch najbliższych miesięcy Parki Krajobrazowe Województwa Zachodniopomorskiego zainstalują w dwóch lokalizacjach infrastrukturę dla odpoczynku turystów rowerowych ale i pieszych, bo i tacy będą korzystać z tej drogi. W gminie Trzcińsko-Zdrój w obrębie Czarnołęka wybudowane zostaną elementy obsługi i edukacji m.in. dwie wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne. Dodatkowo infrastruktura turystyczna powstanie także w otoczeniu trasy rowerowej w gminie Chojna w miejscowości Jelenin oraz gminie Moryń w Przejezierzu, gdzie zlokalizowane zostaną altany, ławy i stojaki na rowery, jak również ławki "pająki". To pokazuje jak dobrze przygotowany i realizowany jest projekt.

A co z historią linii kolejowej nr 411, w miejscu której powstała droga rowerowa?
E.D.: Pamięć o historii linii kolejowej nr 411 na odcinku Godków – Siekierki zostanie nie tylko w wspomnieniach mieszkańców, ale temat upamiętnienia tej trasy kolejowej już realizujemy. Pan Michał Dworczyk z Muzeum w Gozdowicach pozyskał z firmy likwidującej torowisko elementy historycznych szyn z XIX oraz XX wieku i przygotowuje stałą ekspozycję o historii tej linii kolejowej w porozumieniu z pasjonatami oraz miłośnikami kolei z naszego powiatu.

Czy po budowie ponad 80-kilometrowej trasy rowerowej od Gryfina do Siekiere to koniec inwestycji rowerowych w powiecie gryfińskim?
E.D.: Nie możemy mówić o końcu, ponieważ to dopiero początek! Cieszę się, że mogę po raz kolejny przekazać  mieszkańcom regionu dobre wiadomości. We wrześniu br. służby drogowe Marszałka ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i oznakowania kolejnego, tym razem 30-kilometrowego odcinka trasy rowerowej łączącego Trzcińsko-Zdrój z Myśliborzem.
Podkreślę w tym miejscu, że proces koncepcji planowania i wybudowania głównych tras rowerowych w powiecie gryfińskim, które są i będą elementem tras regionalnych Pomorza Zachodniego zrealizowano w ciągu mojej kadencji w  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Traktowałam ten projekt rowerowy dla mojego powiatu priorytetowo w obszarze turystyki, ale też jako zobowiązanie wobec mieszkańców i je wykonałam przy współpracy z samorządowcami, inwestorem, PKP S.A., wykonawcą i służbami drogowymi Marszałka oraz zespołem pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Teraz pozostaje do realizacji kolejny element rozwoju turystyczno – rowerowego powiatu gryfińskiego, a mianowicie tworzenie i oznakowanie lokalnych szlaków rowerowych przez samorząd powiatowy i gminny. To już od współpracy i zaangażowania samorządowców będzie zależało, jak to zadanie wykonają. Liczę, że podejmą się tego wyzwania i staniemy się powiatem z najbardziej rozwiniętą siecią tras rowerowych w regionie, co wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego, a tym samym na pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do zapewnienia usług dla turystyki rowerowej.

Budowa dróg rowerowych na terenie powiatu gryfińskiego jest najbardziej zaawansowana w regionie pod względem czasów realizacji i zakresu robót budowlanych Szlaków Rowerowych Pomorza Zachodniego. Proces inwestycyjny prowadzi Urząd Marszałkowski i przewiduje się, że w 2018 r. nastąpi wybudowanie i oznakowania całej  trasy rowerowej na terenie gmin powiatu gryfińskiego od Gryfina do Siekierek.