Gmina Myślibórz przystępuje do rewitalizacji miejskich przestrzeni. Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 oraz poprawa infrastruktury rynku – to jej główne założenia. Inwestycja otrzyma blisko 4 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. W imieniu władz samorządu województwa porozumienie przyznające unijne środki podpisał we wtorek, 17 marca 2020 roku zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Umowa została przekazana do podpisu do Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

 

Rewitalizacja przestrzeni miejskich w Myśliborzu na nadać im nowych, praktycznych funkcji społecznych. Remont i przebudowa budynku przy ul. Ratuszowej 12 sprawi, że na parterze zrewitalizowanego obiektu powstanie świetlica, a na pierwszym i drugim piętrze budynku utworzone zostaną lokale komunalne oraz przynajmniej jedno mieszkanie chronione. Z kolei w okolicach rynku zaplanowano ograniczenie ruchu samochodowego, zmianę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia, a także budowę fontanny oraz elementów małej architektury.

 

Rewitalizacja zmienia nasze miejscowości, nasze małe ojczyzny. Dzięki środkom unijnym drugie życie otrzymają zabytkowe obiekty, wypięknieją placówki edukacyjne, powstaną nowoczesne miejsca do rekreacji, a część przestrzeni publicznych zyska nowe, dużo bardziej praktyczne funkcje. Z jednej strony na lepsze zmieni się nasze najbliższe otoczenie, z drugiej infrastruktura bardziej posłuży mieszkańcom, bo będzie bliżej nich – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Koszt inwestycji, której efekt powinien być znany najpóźniej w czerwcu 2022 roku, wyniesie prawie 8 mln zł. Prawie 4 mln zł dołoży do zmian w Myśliborzu Urząd Marszałkowski. Fundusze pochodzą z unijnej puli pozostających w dyspozycji samorządu województwa.

 

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.