Kobiety z rocznika 1953, które pobierają tzw. emerytury po emeryturze, będą miały sześć miesięcy na złożenie wniosku do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia. Emerytki jednak nie wszystkie mogą liczyć średnio na prawie 250 złotych podwyżki.
Ponowne przeliczenie może doprowadzić ZUS do konieczności wypłacenia wyrównania. ZUS do kwietnia otrzymał 40 666 skarg o wznowienie postępowania w tej sprawie, około 25 tysięcy z nich to sprawy już przedawnione. Po podpisaniu ustawy emerytki z rocznika 1953, których wnioski uznano za przedawnione, będą mogły ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury.