Dziś od 6:00 rano na terenie powiatu myśliborskiego trwają policyjne działania „Prędkość”. Policjanci sprawdzają, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, oraz czy są trzeźwi.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań na terenie naszego powiatu jest zapobieganie wypadkom i kolizjom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego.

W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwrócą na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami zdarzeń drogowych.

Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze przewinienia kierowców.

Większa prędkość jazdy to:
— gorsza obserwacja drogi,
— zawężenie pola widzenia,
— zbyt późne zauważenie przeszkody (stojącego pojazdy, pieszego, wyrwy w nawierzchni drogi, itp.),
— mniej czasu na reakcję,
— podejmowanie szybko niewłaściwych decyzji o wykonaniu manewrów, np. wyprzedzania, skrętu, itp.
— wydłużenie drogi hamowania i drogi zatrzymania.

Takie kontrole mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków.