11 grudnia 2019 r. odbędzie się podpisanie umowy pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego a wykonawcą polskiej części inwestycji – firmą INTOP Skarbimierzyce. Brama do rowerowego pogranicza, miejsce wypoczynku na łonie unikalnej przyrody Pomorza Zachodniego i Brandenburgii. Po wielu latach starań Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zmodernizuje most europejski Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego i stworzy unikalną atrakcję.
Dla rowerowych turystów to będą wrota do przygód i wycieczek na szlakach rowerowych Pomorza Zachodniego oraz Brandenburgii. Zmodernizowany most Siekierki - Neurüdnitz, będzie również miejscem odpoczynku i punktem obserwacji unikalnej przyrody urokliwej Doliny Dolnej Odry.
Firma Intop ze Skarbimierzyc zmodernizuje polską część mostu. Warta blisko 12 mln zł inwestycja obejmie m.in. remont konstrukcji mostu, przebudowę nawierzchni, stworzenie elementów małej infrastruktury czy dwupoziomowej platformy widokowej.
Inwestycja jest elementem wartego blisko 22 mln zł projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Gminy Barnim-Oderbruch, który pozwoli na modernizację całego, liczącego 660m obiektu. Zadanie zostało w 85% dofinansowana z programu INTERREG Va.

Podpisanie umowy z firmą Intop na przystosowanie mostu Siekierki – Neurüdnitz dla turystyki rowerowej nastąpi z udziałem:
- Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego,
- Olgierda Kustosza, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego,
- Ryszarda Mićki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- Mirosława Lipskiego, INTOP Skarbimierzyce.
W wydarzeniu wezmą także udział przedstawiciele niemieckiego partnera projektu - Urzędu Barnim-Oderbruch, gminy Cedynia, PKP S.A., projektanta oraz firmy sprawującej nadzór inwestorski nad inwestycji.