Tegoroczni maturzyści rozpoczynają zmagania z maturalnym maratonem. Dziś napiszą egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00, natomiast część rozszerzona o godz. 14.00. Abiturienci będą musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Co pojawi się na tegorocznej maturze? Wśród najczęściej typowanych lektur maturzyści wymieniają m.in.: "Pana Tadeusza", "Wesele" oraz "Przedwiośnie".

W 2016 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 4 do 27 maja, w tym część pisemna zostanie zrealizowana od 4 do 24 maja, a część ustna – od 4 do 27 maja. Warto dodać, że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 21 maja.