Boiska, siłownie pod chmurką, wiaty, chodniki czy place zabaw nie muszą być już tylko niespełnionymi marzeniami mieszkańców obszarów wiejskich. Środki z Grantów sołeckich 2018 pomogą zachodniopomorskim sołectwom w aktywizacji, zapewnieniu bezpieczeństwa czy integracji mieszkańców. Jedno sołectwo może otrzymać na realizację projektu pomoc finansową do 10 tys. zł. Pula środków w konkursie to 1,8 mln zł. Wyróżnionych zostanie maksymalnie 180 laureatów.


Otrzymane przez beneficjentów środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.

Do pierwszej edycji konkursu Granty sołeckie, która odbyła się w ubiegłym roku, zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłonionych zostało 65 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła ok. 650 tys. zł.

W ubiegłorocznych staraniach o pomoc finansową rewelacyjnie spisała się gmina Moryń, Drawno, Przelewice czy też Stare Czarnowo, które wywalczyły z niewielkiej puli aż po dwa dofinansowania. Dotacje pozwoliły m.in. na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Drawno poprzez modernizację drogi, zagospodarowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w Gądnie na "Kawiarenkę Kreatywną, budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Stare Czarnowo czy stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w sołectwie Płońsko.