Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Barlinku powstaje Dzienny Dom Opieki Medycznej, w którym pomoc znajdą osoby starsze i niesamodzielne. Placówka zacznie przyjmować pierwszych pacjentów z początkiem 2017 roku.


Dzienny Dom Opieki Medycznej powstający przy barlineckim szpitalu będzie pierwszą tego typu placówką w regionie. Jak mówią koordynatorzy całego przedsięwzięcia powstanie takiego ośrodka jest związane z ogromną potrzebą pomocy osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować.

- Zainteresowanie DDOM wśród naszych pacjentów jest ogromne. Od lat słyszymy pytania o możliwość opieki szczególnie nad osobami starszymi w ciągu tygodnia. Naszym pacjentom będziemy oferować nie tylko opiekę, ale również rehabilitację, która pozwoli przywrócić tych ludzi do normalnego świata – mówi Izabela Napieracz – Trzosek, kierownik zespołu terapeutycznego.

DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze, w godzinach optymalnie dostosowanych do potrzeb pracujących opiekunów osób niesamodzielnych od 7:00 do 16:00. Jednorazowo na terenie DDOM będzie przebywać 15 pacjentów. Pacjentami będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Pacjentami są również osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. W ramach pobytu w DDOM pacjenci otrzymują ww. wsparcie, jak i terapię zajęciową oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania. Pacjent przebywa w DDOM od min. 30 dni do maks. 120. Niezwykle istotnym elementem projektu są działania edukacyjne dla rodziny i/lub opiekunów pacjenta, przygotowujące ich do kontynuacji opieki nad pacjentem.

- Po trzydziestu dniach pobytu u nas pacjent będzie przechodził specjalistyczne testy i konsultacje, które pomogą nam w opracowaniu kolejnych elementów leczenie. W tym czasie również najbliżsi naszych podopiecznych będą instruowani jak kontynuować leczenie i rehabilitację w warunkach domowych – informuje Izabela Napieracz – Trzosek.

Nad poprawą stanu zdrowia pacjentów będzie czuwać zespół kilkunastu specjalistów, którzy mają doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Wśród szerokiej kadry znajdzie się między innymi: lekarz geriatra, rehabilitant, fizjoterapeuta, pielęgniarki, logopeda czy dietetyk. Niedługo pojawią się informacje dotyczące możliwości składania dokumentacji medycznej, potrzebnej do kwalifikacji pacjenta do DDOM. Przyjmowane będą osoby, które nie wymagają całodziennego leżenia.

- Jednym z warunków przyjęcia do DDOM będzie sprawdzenie pacjenta pod względem jego samodzielności ruchowej. Pomaga nam w tym skala Barthel, która określa stopień samodzielność chorego. Aby pacjent mógł skorzystać z naszej pomocy musi mieć w tej skali od 40 do 65 punktów, czyli musi mieć możliwość przemieszczania się. Może poruszać się na wózku inwalidzkim, przy balkoniku albo o kulach. Jednak wymagane jest, by taki pacjent mógł stanąć na własnych nogach – mówi koordynator projektu.

DDOM uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 999 975,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to 969 975,75 PLN.