W dniu 21 listopada 2019 r. w restauracji „Myśliborzanka” odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Seniora” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myśliborzu. Na uroczystości przybyli licznie członkowie Związku oraz zaproszeni goście: pani Katarzyna Królak – Sekretarz Gminy Myślibórz, pani Dorota Wolanin – Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury oraz pani Wiesława Ścibiorska – radna Rady Miejskiej w Myśliborzu i członek Związku. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Zarządu Pani Barbara Tecław. Przybyli goście złożyli na ręce Pani Przewodniczącej podziękowania za zorganizowanie uroczystości wraz z życzeniami dla wszystkich członków Związku.
Na zakończenie części oficjalnej zaprezentował się zespół śpiewaczy „Seniorzy” pod kierownictwem pana Jerzego Okulewicza, wykonując kilka znanych i lubianych pieśni. W uroczystościach brało udział ponad 130 osób, które przez kilka popołudniowych godzin bawił pan Jerzy Grabda.
Uroczystości mogły się odbyć dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz ludzi dobrego serca.