W Szkole Podstawowej w Grzybnie zorganizowany został dzień profilaktyki. W ramach imprezy uczniowie przygotowali i zaprezentowali profilaktyczne przedstawienie teatralne pt. „Misja Anioł”.


Kabaretowy charakter przedstawienia wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wśród obserwujących je uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych rodziców. Przedstawienie tak spodobało się zgromadzonej publiczności, że młodzi aktorzy musieli bisować piosenkę finałową.

Po przedstawieniu przyszedł czas na podziękowania dla gościa specjalnego, którym była Leokadia Pohorecka oraz organizatorów całej imprezy tj.: Doroty Kowalskiej, Pawła Maja oraz Iwony Hernik. Następnie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do stołu z ekologiczną żywnością, który przygotowali uczniowie oraz nauczyciele szkoły.

Całe wydarzenie było wynikiem realizacji programu profilaktycznego wychowania przez teatr, opracowanego przez nauczyciela w SP Grzybno Pawła Maj oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Leokadię Pohorecką i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.