Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 17.00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie patronatem objął burmistrz Dębna, a partnerem jest Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania będzie można obejrzeć wystawę prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie pn. „Sprawność – Niepełnosprawność”.  Doradca zawodowy, trener umiejętności interpersonalnych Elżbieta Linartowicz wygłosi wykład nt. „Niepełnosprawność a aktywność zawodowa”. Justyna Sadowska swój wykład poświęci tematowi „Niepełnosprawność dziecka – dorosły”.
Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie IN CORDE, WTZ Dębno, DOK.