W Chojnie 9 maja celebrowano Dzień Europy, który został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (znanego jako Plan Schumana), przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Przy dźwiękach hymnu Unii Europejskiej, unijnych i polskich flagach, bańkach mydlanych i aktorach, odbył się piknik europejski na którym, zacni goście w tym marszałek województwa Olgierd Geblewicz rozdawali miniaturowe flagi europejskie. Po mimo spontaniczności wydarzenie było udane i atrakcyjne.