Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie prowadzi działania związane z zagrożeniem koronawirusem COVID-19.

            Jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina i Gryfina oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. ściśle współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla północno-zachodniej części Polski. Współpraca obejmuje przedsięwzięcia z zakresu operacyjnego i profilaktyki przeciwpożarowej mającej na celu zapobieganie, a w razie wystąpienia zdarzeń na terenie elektrowni – również reagowania w celu zapewnienia ciągłości produkcji energii elektrycznej dla naszego regionu. Również w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wsparła działalność elektrowni m.in. udostępniając namiot z JRG nr 3, służący do czasowej izolacji pracowników udających się do pracy, a u których stwierdzono podwyższoną temperaturę.

            Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie każdego dnia jest zaangażowana w realizację zadań związanych z koronawirusem na granicy państwa w Krajniku Dolnym, strażacy wspólnie z funkcjonariuszami innych służb przeprowadzają kontrole sanitarne polegające na pomiarze temperatury. W okresie od 30.03.2020 r. przeprowadzono 1033 kontrole samochodów osobowych na granicy w Krajniku Dolnym.

            Strażacy z różnych gmin powiatu gryfińskiego dostarczają do mieszkań objętych kwarantanną produkty żywnościowe i medyczne, a także odkażają wybrane miejsca publiczne. Strażacy po każdych działaniach, w czasie których są narażeni na zakażenie, odkażają odzież i dezynfekują sprzęt użyty w działaniach. W okresie od 30.03.2020 r. ochotnicze straże pożarne interweniowały w 41 przypadkach związanych z pomocą potrzebującym w walce z koronawirusem.