Trzy tysiące złotych grzywny i zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres dwóch lat, taki wyrok usłyszała Róża K. dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie. 


Wczoraj Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał wyrok w sprawie naruszenia przez Różę K. nietykalności cielesnej jednego z wychowanków Domu Dziecka w Chojnie.

Sędzia przychyliła się do zarzutów prokuratora i uznała oskarżoną winną czynu z art. 217. § 1. Kodeksu Karnego. 

Prokurator zarzucał oskarżonej, że 20 marca 2017 r. na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie dwukrotnie uderzyła podopiecznego otwartą dłonią w twarz i popchnęła na meble.

Dyrektorka przez okres toczącego się przeciwko niej postępowania karnego została przez starostwo zawieszona w pełnieniu dotychczasowych obowiązków

Wyrok, który zapadł 22 marca br. nie jest prawomocny.

Czytaj także:
Czy w domu dziecka regularnie bije się dzieci? Nowe fakty
Prokurator w domu dziecka