W związku z zamieszczoną informacją na naszej stronie, związaną z niedopatrzeniami wynikłymi przy organizowaniu sezonu kąpielowego na basenie w Cedyni, Organizator przesłał redakcji wyjaśnienia, które w całości publikujemy dla Państwa wiedzy poniżej.


Wyjaśnienia Pawła Pawłowskiego dyrektora COKiS


"Szanowni Państwo

W nawiązaniu do publikacji na Państwa portalu w dniu 6 czerwca 2016 r. : http://ono24.info/czerwono-zielony-zolty-slon-na-basenie-w-cedynizdjecia,a885
Proszę o zamieszczenie naszych poniższych wyjaśnień.

Bardzo dziękujemy za wskazanie niedopatrzeń związanych z przygotowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Cedyni. Daty wskazane na tablicy informacyjnej z Regulaminem kąpieliska zostaną niezwłocznie uaktualnione.

Informujemy jednocześnie, że Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie, na podstawie próbek pobranych w dniu 27 czerwca 2016 r., potwierdziła przydatność wody do kąpieli w Miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Cedyni.

W czerwcu br. tuż przed sezonem letnim, została również wyremontowana skocznia do wody na której wymieniono całkowicie pomost.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa trzech zatrudnionych na podstawie Umowy Zlecenia ratowników, których obowiązkiem jest również dbałość o czystość i estetykę terenu kąpieliska. Uwagi o stanie zjeżdżalni i terenu są na bieżąco przekazywane pracownikom odpowiedzialnym za prace porządkowe na terenie kąpieliska.

Chlorowanie wody jest przeprowadzane wg potrzeb, przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Mamy nadzieję, że mimo zgłoszonych przez mieszkańca Cedyni uwag, tegoroczny sezon letni będzie udany a odwiedzający cedyńskie kąpielisko, docenią możliwość korzystania z naszej oferty."


Z wyrazami szacunku


Paweł Pawłowski
    DyrektorMiło nam, że przy "czujnym oku" mieszkańca gminy Cedynia, mogliśmy przyczynić się do naprawienia zaistniałych niedopatrzeń.