Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 20 października do dnia 16 listopada 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfińskiego, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej uszkodzeniem ciała, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne.

Dotychczasowe ustalenia wykazały, że podejrzany w okresie od 20 października do dnia 16 listopada 2018 r. groził swojej byłej partnerce uszkodzeniem ciała.

Pokrzywdzona w obawie przed spełnieniem tych gróźb zdecydowała się powiadomić Policję. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania podejrzanego, który następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.

Aktualnie w tej sprawie trwa dalsze gromadzenie materiału dowodowego.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 190 § 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.