Gmina Chojna, Gmina Moryń, Gmina Dębno będą mogły rozpoczynać inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Umowy z beneficjentami przyznające środki z PROW 2014-2020 podpisali 1 i 2 czerwca br. wicemarszałkowie województwa Tomasz Sobieraj i Olgierd Kustosz oraz członek zarządu Stanisław Wziątek.

Przyznane środki pozwolą m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych. 
Na liście rankingowej dotyczącej II naboru na działania związane z gospodarką wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020 znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Łączna pula środków dla tego zadania, w tym naborze wniosków, to ponad 55 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł.
Lista rankingowa dostępna na stronie: PROW
1 czerwca br. umowy podpisali:
Gmina Chojna – 1 158 676,42 zł (unijne dofinansowanie z PROW 2014-2020)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Chojnie – 2 730 685,04 zł
Gmina Nowogródek Pomorski – 3 722 638,42 zł
Gmina Moryń – 1 959 678,67 zł
Gmina Kozielice – 3 563 660,93 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Dębnie – 3 748 257,73 zł
Gmina Dębno – 3 659 744,25 zł
Gmina Drawsko Pomorskie – 681 295,52 zł

Dodatkowo 1 czerwca br. wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisał z Gminą Chojna umowę przyznającą wsparcie na przebudowę kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Mętno. Przyznane środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego to ponad 450 tys. zł.