Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1,5 mln zł. Ponad 700 tys. zł pokryła dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kołbacz to największa miejscowość w gminie. Na modernizację obejmującą ulice: Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów, mieszkańcy czekali z utęsknieniem.

- Jednoczesna przebudowa trzech ulic w Kołbaczu to inwestycja niezwykle trudna dla bądź co bądź małej gminy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie wymagała wielu uzgodnień technicznych, budowlanych i finansowych. Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu przedsięwzięcie pomyślnie dotarło do finału. W ten sposób wywiązaliśmy się również ze składanych mieszkańcom na tę kadencję obietnic - zaznacza wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Transportowa inwestycja należy nie tylko do największych gminnych przedsięwzięć ostatnich czterech lat, ale również najbardziej skomplikowanych. Infrastruktura częściowo należała bowiem do różnych podmiotów np.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia”. Została przejęta w wyniku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Rada Gminy od początku popierała modernizację infrastruktury drogowej w Kołbaczu. Zależało nam na realizacji inwestycji, gdyż jeszcze przed 2015 roku słyszeliśmy głosy, że to po prostu niemożliwe. Chodziło bowiem o skomplikowaną sytuację gruntów i ogromny zakres prac. Teraz wiemy, że się udało - przekonuje przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz.

Władze gminy umowę z wykonawcą robót podpisały z końcem lutego 2018 roku.

- Mieszkańcy Kołbacza musieli od kwietnia borykać się z utrudnieniami w ruchu. Ale warto było czekać na zakończenie inwestycji, ponieważ od teraz pojedziemy wygodnie przez centrum Kołbacza. Łatwiej też będzie znaleźć miejsce do parkowania, bo powstało blisko 70 takich miejsc - zauważa radny gminy z Kołbacza Artur Florczak.

Prace budowlane przewidywały wiele działań na każdej z ulic. Była to np.: wymiana nawierzchni, poszerzenie osi jezdni i zwiększenie ich przepustowości, częściowe przedłużenie dróg, budowa chodników, miejsc parkingowych, mijanek, progów spowalniających, zjazdów do posesji i zatoki postojowej dla autobusów dowożących dzieci do szkoły.

- Priorytetem dla nas była jakość wykonanych prac, dlatego przy każdym odstępstwie od umowy wykonawca musiał wdrażać działania naprawcze - przyznaje radny gminy z Kołbacza Władysław Kałucki.

Wszystkie trzy przewidziane do modernizacji ulice łączą się ze sobą w literę „U”. Leżą w ważnych miejscach Kołbacza. Przy Bogusława mieści się odnowiony w ubiegłym roku skwer, przy Cystersów Zespół Szkół, przystanek autobusowy, sklepy oraz obiekty sportowe, a przy Szarych Mnichów świetlica, sklepy i przedszkole.

- Stopniowo i konsekwentnie samorząd gminy realizuje inwestycje ważne dla lokalnej społeczności. Kompleksowa przebudowa trzech głównych ulic w Kołbaczu to wygoda dla mieszkańców, ale i większe bezpieczeństwo pieszych i kierowców - tłumaczy radny gminy z Kołbacza Zenon Róg.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 1,5 mln zł. Ponad 700 tys. zł pokryła dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która przekazana została z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.