13 czerwca br., pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili odbiór dróg gminnych przy ul. Włościańskiej w Dębnie (76 metrów bieżących) oraz Różańsku ( 350 mb) i Grzymiradzu (420 mb), których gruntowny remont wykonała Spółka MALDROBUD z Myśliborza.

Zadanie polegało na przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego poprzez położenie dwóch warstw asfaltu: wiążącej i wyrównawczej, wyprofilowaniu jezdni i częściowej regulacji poboczy.

Na odcinku 70 m ulicy Włościańskiej położona została siatka przeciwspękaniowa. Ten odcinek, z uwagi na zapadające się pobocze przy ogrodach działkowych, wymagał natychmiastowej interwencji. Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnych asfalt zostanie położony na kolejnych 250 metrach w kierunku ulicy Kostrzyńskiej.

Łącznie, za remonty odebranych odcinków dróg, gmina zapłaci 358 tysięcy złotych.