Około 6 mln zł pomoże w tym roku w budowie lub przebudowie blisko 50 km zachodniopomorskich dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wsparcie udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.


Kwota przewidziana na dotację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2018 rok to ponad 6 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 29 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 5 919 541,72 zł oraz 5 projektów inwestycyjnych – zakup sprzętu komputerowego (30 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują prawie 50 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

Dofinansowanie otrzymają m.in.:
  • Powiat gryfiński  - przebudowa odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi o dł. 0,75 km, przewidywany koszt zadania 948 401,99 zł, kwota dofinansowania 246 579,38 zł;
  • Gmina Choszczno - modernizacja drogi Rudniki – Koplin o dł. 1,89 km, przewidywany koszt zadania 752 753,05 zł, kwota dofinansowania 144 208,63 zł;
  • Powiat choszczeński - przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin – Chrapowo o dł. 2,96 km, przewidywany koszt zadania 3 975 906,37 zł, kwota dofinansowania 260 635,62 zł;
  • Gmina Lipiany - przebudowa grogi gminnej w miejscowości Osetna o dł. 3,03 km, przewidywany koszt zadania 2 799 836,85 zł, kwota dofinansowania 470 130,60 zł;
  • Gmina Widuchowa - przebudowa drogi w miejscowości Marwice o dł. 1,025 km, przewidywany koszt zadania 464 499,08 zł, kwota dofinansowania 82 088,85 zł;
  • Powiat myśliborski - na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przewidywany koszt zadania 6 000 zł, kwota dofinansowania 6 000 zł.
Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

W ciągu osiemnastu lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na dotacje tego typu inwestycji kwotę ponad 75 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę blisko 920 odcinków dróg, o łącznej długości ponad 1300 km.

Lista rankingowa wniosków na 2018 rok.