Bez pęknięć i nierówności - taka ma być ulica Bohaterów w Kołowie. Władze gminy podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Dokument parafowała wójt Marzena Grzywińska.

 

Droga w złym stanie technicznym w 2016 roku przekazana została Gminie Stare Czarnowo przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Powiat już wcześniej nie prowadził na niej kompleksowych remontów czy modernizacji, a jedynie doraźne naprawy.

- Od czterech lat podczas każdego spotkania radny Kazimierz Bejnarowicz wnioskował o remont głównej ulicy Kołowa. W końcu udało się wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy drogi, bo przecież najważniejsi są mieszkańcy i ich potrzeby - przyznaje wójt Marzena Grzywińska.

W ramach podpisanej umowy wykonawca opracuje dokumentację projektową dla przebudowy drogi na odcinku około pół kilometra.

- Stan ulicy Bohaterów to największa bolączka mieszkańców naszej malowniczej wsi. Dzięki współpracy z władzami Gminy Stare Czarnowo, niedługo o jej złym stanie będziemy mogli zapomnieć. To obecnie początek inwestycji. Teraz dokumentacja projektowa, a w następnych latach realizacja - podkreśla radny Rady Gminy Stare Czarnowo Kazimierz Bejnarowicz.

Projektowana ulica Bohaterów doczeka się nowej nawierzchni bitumicznej, odwodnień, zjazdów do posesji, chodników i zatoczek autobusowych. Wybrany projektant ma również obowiązek uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia.

- To pierwszy etap inwestycji. Dzięki wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, będziemy mogli szykować się do rozpoczęcia prac budowlanych - przekonuje wiceprzewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo Dariusz Ruszczycki.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej to ponad 70 tys. zł.