Zabytkowe kościoły w miejscowościach: Brwice, Banie, Dołgie, Stara Rudnica i Troszyn oraz średniowieczne obwarowania miejskie w Mieszkowicach, zostaną odrestaurowane przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu gryfińskiego.


Do zadań publicznych powiatu należy m. in. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dlatego radni podczas sesji, która odbyła się 29 marca br. jednogłośnie zadecydowali, że w tym roku powiat gryfiński na renowację tego typu obiektów przeznaczy 100 tysięcy złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu powiatu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, planowanych do wykonania w 2018 r. trwał do 30 września ur. O dotację mogli ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.

Największą dotację w kwocie 30 tys. złotych powiat przyznał Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie na remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego oraz naprawę występujących w elewacji ścian szczycików nadokiennych. Gmina Mieszkowice na renowację murów z XIII w. przy ul. Granicznej w Mieszkowicach otrzymała 20 tys. złotych. 10,5 tys. złotych przeznaczonych zostanie na remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy. Kwotę 19,5 tys. złotych dofinansowania powiat przeznaczył na usunięcie awarii uszkodzonego dachu na kościele pw. Św. Antoniego w Brwicach. Wymiana drzwi bocznych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie kosztować będzie 7,5 tys. złotych i przyznana została na wniosek Parafia pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy. Dotację w kwocie 12,5 tys. złotych na remont wieży kościoła otrzymała także Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach.