Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
Wnioski wraz z kompletem załączników składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4) do 30 września 2019 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, katalog zadań, na które można uzyskać dotację, wymagane dokumenty oraz zasady naboru i kryteria oceny wniosków określone zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki pod nr telefonu 91 404 50 00 w. 223.

pliki do pobrania pod adresem 
https://www.gryfino.powiat.pl/wydarzenia/wydarzenia-lokalne/2536-dotacje-na-prace-konserwatorskie-i-restauratorskie-przy-zabytkach

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. (załącznik nr 1 do uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2019 r.)

Zasady udzielenia dotacji (uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2019 r.)

Wniosek o udzielenie dotacji  (załacznik do uchwały nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2019 r.)

Wzór umowy o udzielenie dotacji (załącznik nr 2 do uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2019 r.)

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji (załącznik nr 3 do uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2019 r.)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis