Teren przy świetlicy w Żelisławcu pięknieje. Wybudowana w zeszłym roku wiata ponownie się pozytywnie zmieniła. Tym razem rekreacyjna infrastruktura doczekała się nowych zestawów biesiadnych, a podłoże pod nią utwardzono.

Upiększanie terenu przy świetlicy rozpoczęło się już w zeszłym roku. Zakupiono wówczas i zamontowano wiatę ogrodową. Teraz przyszedł czas na doposażenie tego miejsca, aby mieszkańcy w pełni mogli z niego korzystać.

Prace, które wykonali pracownicy Urzędu Gminy Stare Czarnowo objęły ułożenie kostki polbrukowej. Dodatkowo przygotowano miejsce na grill oraz zakupiono dwa duże drewniane zestawy biesiadne. To dwa stoły oraz cztery ławki.

- Najważniejszym elementem jest jednak połączenie wiaty z terenem przy świetlicy w jeden ciąg komunikacyjny. Na powierzchni 60 m2 powstał chodnik - mówi zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Koszt zadania wyniósł 9 tys. zł. Pokryty został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelisławiec.