Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło w ostatnich dniach do ciężkiego zatrucia dopalaczami kilkunastu osób, z których część wymaga intensywnej opieki medycznej w szpitalach. Trwa postępowanie policji w sprawie wprowadzania dopalaczy do obrotu.


Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bezpłatną infolinię dotyczącą dopalaczy. Pod numerem 800 060 800 można zgłaszać informacje dotyczące nielegalnego handlu substancjami psychoaktywnymi. Na infolinię mogą dzwonić rodzice, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób rozpoznać u dziecka symptomy zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych i gdzie szukać pomocy. Aby rozmawiać z osobą obsługującą infolinię na terenie województwa zachodniopomorskiego należy wybrać numer 800 060 800, a po uzyskaniu połączenia cyfrę 0, a następnie 4. Infolinia działa całodobowo.

- Chciałbym, aby jeszcze przed wakacjami wszyscy uczniowie zachodniopomorskich szkół, a w szczególności z terenów, gdzie odnotowano zdarzenia z dopalaczami, ponownie dostali od nauczycieli i pedagogów jasny przekaz, że dopalacze są śmiertelnie niebezpieczne – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Zapis o konieczności przeprowadzania akcji profilaktycznej dotyczącej szkodliwości używania dopalaczy znajdzie się także w zaleceniach wojewody „Bezpieczne wakacje 2018”, które trafią do organów administracji rządowej i samorządowców.

Policja ostrzega, że producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem i za nic mając ludzkie życie, a zażywanie jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia może grozić  utratą zdrowia, a często też śmiercią.

Niezależnie od działań Policji, ważnym jest przede wszystkim uświadomienie szczególnie młodym ludziom, że dopalacze to groźna trucizna i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Reagujmy jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia. Alarmujmy o tym pod nr 112.