Według Unii Metropolii Polskich przyznanie świadczenia dla właścicieli pieców węglowych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Przepisy o pomocy finansowej pomijają też wszystkie pozostałe gospodarstwa, które korzystają z bardziej ekologicznych źródeł ciepła. Samorządowcy zauważają też, że w związku ze wzrostem cen na rynku energii, przewidziana pomoc nie obejmie wszystkich gospodarstw domowych. Osoby, które ogrzewają domy za pomocą gazu, energii elektrycznej, czy peletem drzewnym dotacji nie otrzymają. Ustawa o dodatku węglowym przewiduje świadczenie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel. W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać do gminy do końca listopada.