Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o prowadzi dezynfekcję najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych w mieście. Odkażane będą okolice Placu Konstytucji tereny przy szkołach, place zabaw. Jeszcze dziś lub jutro dezynfekcja zostanie przeprowadzona na terenach wiejskich przy szkołach, placach zabaw oraz przystankach. Odkażanie odbędzie się z zastosowaniem środków zgodnych z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu tj. podchlorynu sodu o stężeniu zgodnym z normą - do 0,5%. Przy tego typu kontakcie, środek nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt.