5 lutego br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy z dyrektorami najlepszych zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych w XXII Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020. Brązowe odznaki otrzymały szkoły ponadgimnazjalne w Dębnie.

Podczas uroczystości Pani Kurator uhonorowała dyrektorów liceów i techników z naszego regionu, które w Rankingu Perspektywy 2020 otrzymały Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze. W województwie zachodniopomorskim to zaszczytne miano otrzymały 54 placówki (36 liceów i 18 techników).

Liceum Stowarzyszenia Oświatowego im. I. Łukasiewicza w Dębnie w rankingu województwa zachodniopomorskiego uplasowało się na 17 miejscu w zestawieniu szkół licealnych. - Pani Dyrektor Beata Kisielewska- Kleszczyńska została poproszona o wypowiedź, ponieważ w tym roku szkoła zrobiła największy awans w rankingu. Maturzyści 2019 swoimi wynikami zrobili nam fantastyczny prezent na 30-lecie szkoły. Pani Dyrektor podkreśliła zasługi uczniów, rodziców i nauczycieli – czytamy na fanpage’u szkoły.

Dyrektor Beata Kisielewska- Kleszczyńska odbiera wyróżnienie

Z powiatu myśliborskiego na 40 miejscu znalazło się liceum z Myśliborza, a na 47 z Barlinka.

17 miejsce i brązową tarczę zdobyło także Technikum nr 1 Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego  w Dębnie. Wyróżnienie odebrała dyrektor szkoły Eliza Agopsowicz. Dębnowskie technikum było jedynym  w zestawieniu z powiatu myśliborskiego.

Dyrektor Eliza Agopsowicz odbiera wyróżnienie

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników doszło jeszcze jedno kryterium – wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom