„Stolica” powiatu myśliborskiego to najbiedniejsza gmina w rejonie. Zamożność samorządu w przeliczeniu na każdego mieszkańca jest niższa niż w niewielkich Boleszkowicach czy Nowogródku Pomorskim.


Według opublikowanego przez znane czasopismo samorządowe Wspólnota rankingu zamożności gmin i powiatów, gmina Myślibórz wypada najsłabiej ze wszystkich gmin w powiecie myśliborskim. Zamożność samorządu w przeliczeniu na każdego mieszkańca to zaledwie 2554,97 złotego. Wygląda to mało obiecująco w zestawieniu chociażby z niewielkimi Boleszkowicami, gdzie na jednego mieszkańca przypada suma 3457,12 złotego. Najlepiej w powiecie myśliborskim prezentuje się Dębno, którego zamożność wyliczona jest na sumę 3479,60 zł.

Twórcy trankingu pod uwagę brali m.in. dochody własne gmin.

Dębno 3479,61 zł na każdego mieszkańca
Boleszkowice 3457,12 zł
Nowogródek Pomorski 2817,56 zł
Barlinek 2785,54 zł
Myślibórz 2554,97 zł
powiat myśliborski 799,14 zł