Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, Komisariat Policji w Chojnie zaprasza do udziału w debacie społecznej pn. ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gminy Moryń”, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku o godz. 16.00 w sali ,,Geoparku” w Moryniu.

Będzie to debata ewaluacyjna oceniająca realizację zadań zawartych we wnioskach na spotkaniu 22 marca 2019 r.