Dargomyśl zdobył trzecie miejsce w konkursie marszałka województwa „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021”. W nagrodę otrzymał 20 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na  potrzeby sołectwa. Wyróżnienie z rąk wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrali: Sławomir Lenartowicz sołtys wsi, Mieczysław Lenartowicz z klubu sportowego i Albert Tołoczko z OSP.  

Dargomyśl to jedna z najbardziej zadbanych i z dużym potencjałem turystycznym wieś w gminie Dębno. Mieszkańcy są zintegrowani i podejmują wiele inicjatyw społecznych. Działa tu: szkoła, biblioteka, OSP, Klub Sportowy „Myśla”, elektrownia wodna, przystań Max Kajak, pasieki, laboratorium firmy Ekodarpol, wiele innych przedsiębiorstw, a wioską „rządzi” nieprzerwanie od 37 lat Sławomir Lenartowicz, który został uhonorowany Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. Po weryfikacji merytorycznej Dargomyśl zakwalifikował się do ścisłej dziesiątki najpiękniejszych/najaktywniejszych sołectw w ramach plebiscytu „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
27 sierpnia br. w późnych godzinach wieczornych Dargomyśl odwiedziła siedmioosobowa kapituła konkursowa, by dokonać na miejscu wizji lokalnej. Sołtys Sławomir Lenartowicz, Urszula Bogdziewicz, opiekunka kościoła, strażacy ochotnicy, właściciele Max Kajak, przedstawiciele klubu sportowego, pracownik biblioteki przedstawili członkom kapituły działania prowadzone w sołectwie. Zaprezentowane zostały własne inicjatywy, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły miejscowość. Mówiono też o planach na przyszłość i problemach związanych z pandemią.
Konkurs rozstrzygnięto 4 września br. podczas dożynek wojewódzkich w Przelewicach. Po odbiór nagrody wybrała się delegacja z Dargomyśla, z sołtysem na czele. Dargomyśl zajął trzecie miejsce i otrzymał 20 tys. zł. – Nie spodziewaliśmy się tak wysokiego miejsca, teraz musimy ustalić podział środków na najbardziej potrzebne zadania. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo to nagroda dla wszystkich, którzy dbają o porządek wokół własnych domostw, którzy angażują się w prace na rzecz wsi, pełnią funkcje społeczne, czy prowadzą działalność gospodarczą – powiedział sołtys wsi. W trzeciej edycji konkursu marszałka województwa Piękna Zachodniopomorska Wieś zwyciężyło Objezierze z gminy Krzęcin, zgarniając 40 tys. zł. Drugie na podium było Rogowo z gminy Stargard, które otrzymało 30 tys. zł.
Przedstawiciele sołectwa na scenie odbierają nagrodę
- Składam gratulacje wszystkim mieszkańcom sołectwa Dargomyśl zdobycia 3. miejsca w konkursie najpiękniejszych zachodniopomorskich wsi. Ta nagroda stanowi pokłosie Waszej aktywności i zaangażowania w sprawy lokalne. Dziękuję Wam za wszelkie inicjatywy, które podejmujecie na rzecz swojego sołectwa, a  tym samym dla całej naszej gminy – podziękowania złożył burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.
Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
  • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.
Przypominamy, że w 2019 roku Warnice z gminy Dębno zdobyło wyróżnienie, zajmując 4. miejsce, a w 2018 Różańsko 6. miejsce.