W sobotę 7 września 2019 r. o godz.  11.00 na placu przed Biblioteka Publiczną w Dębnie odbędzie się Narodowe Czytanie. Akcja organizowana jest pod patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej odsłony zaproponowali do czytania Nowele polskie.
Podczas Narodowego Czytania w Dębnie mieszkańcy będą mogli posłuchać fragmenty nowel:

  • Eliza Orzeszkowa – Dobra pani; 
  • Maria Konopnicka – Dym; 
  • Bolesław Prus – Katarynka; 
Czytać będą, jak zwykle zaproszeni goście, a pracownicy biblioteki stworzą miłą i przyjemną atmosferę. „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.