Od pewnego czasu okoliczne lasy stały się miejscem urządzania rajdów głośnych motocykli, które niszczą nie tylko nawierzchnię dróg leśnych, rośliny chronione ale również płoszą ptactwo i zwierzynę leśną zwłaszcza w strefach ochronnych. Poruszający się z dużymi prędkościami użytkownicy owych motocykli stanowią również duże zagrożenie dla osób postronnych spędzających czas na terenach leśnych. W związku z powyższym w dniu 2 czerwca 2019r. (niedziela) przeprowadzono na terenach leśnych dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwa Chojna i Nadleśnictwa Mieszkowice, działania prewencyjne pod kryptonimem „Bezpieczny turysta”, której celem było nie tylko wyeliminowanie narastającego zjawiska niszczenia pokrywy gleby w tym roślinności chronionej, płoszenia zwierząt ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i spokój spacerowiczów, miłośników przyrody i turystów. Akcję przeprowadzili strażnicy leśni z nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinie wraz z policjantami. Udając się do lasu pamiętaj, że jest to dom zwierząt i nie zakłócaj im spokoju, tak ważnego szczególnie teraz w okresie lęgowym i wychowywania potomstwa.