Dnia 6 stycznia przypada Święto Trzech Króli, to święto stałe (co oznacza że obchody są powiązane z konkretną datą). 

W powojennej Polsce było dniem wolnym od pracy, w 1960 roku zostało zniesione ustawą Sejmu PRL, ponownie mamy wolne od 6 stycznia 2011 r. W tym roku Święto Trzech Króli 6 stycznia (niedziela), pracownicy zastanawiają się, czy pracodawca powinien udzielić im wolnego. Według przepisów Kodeksu pracy za święto przypadające w niedzielę nie przysługuje dzień wolny w innym terminie.