Do przekroczenia uprawnień przez nauczyciela i naruszenia nietykalności cielesnej ucznia miało dojść na początku grudnia br. w Zespole Szkół w Moryniu. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.


- Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzoruje postępowanie, które dotyczy kwestii związanych z naruszeniem nietykalności cielesnej pokrzywdzonego - informuje nas rzecznik szczecińskiej Prokuratury Okręgowej, Joanna Biranowska-Sochalska. - W tej chwili ze względu na dobro prowadzonego postępowania i dobro pokrzywdzonej osoby Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji na temat tej sprawy - dodaje prokurator.

Do zdarzenia miało dojść na jednej z lekcji wychowania fizycznego w moryńskiej szkole. Z informacji jakie udało nam się ustalić, podczas opuszczania przez uczniów klasy szóstej sali gimnastycznej nauczycielka wf-u, a zarazem radna Rady Miejskiej w Moryniu miała podejść do jednego z uczniów tejże klasy, złapać go za ramie, poszarpać i powiedzieć "Ty wiesz, że gdybym nie była nauczycielką, to bym ci strzeliła w mordę". Zaistniała sytuacja oraz wypowiedziane słowa prawdopodobnie były kontynuacją strofowania przez nauczycielkę w trakcie lekcji trojga uczniów.

Należy podkreślić, że uczeń do którego w powyżej opisany sposób miała się zwrócić nauczycielka, posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o specjalnym kształceniu w szkole publicznej.

W chwili obecnej Prokuratura Rejonowa w Gryfinie prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie. Gromadzony jest także materiał dowodowy, który ma zmierzać do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy.