W województwie zachodniopomorskim trzy projekty przeszły do drugiego etapu Programu "Kolej Plus". Dwa z nich znajdują się na terenie powiatu myśliborskiego, a jeden dotyczy gminy Dębno. Mowa o odbudowie linii Stargard – Kostrzyn.

Z województwa zachodniopomorskiego wpłynęły 4 wnioski. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego złożył trzy zadania. To odbudowa połączenia ze Stargardu do Kostrzyna, z Myśliborza do Gorzowa Wielkopolskiego oraz budowa stacji Tuczno Krajeńskie. Czwarty złożyła Gmina Dobra. Chodziło o odbudowę linii ze Stobna Szczecińskiego przez Dołuje – Wąwelnica do Dobrej.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po szczegółowej analizie zadań pod względem formalnym i spełniania wymagań Programu ogłosiło listę projektów, które dostały się do kolejnego etapu. Przeszły trzy propozycje złożone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiadomość ta obiegła naszą gminę, ponieważ jeden z projektów dotyczy modernizacji i odbudowy kolejowego korytarza komunikacyjnego (Szczecin) -Stargard-Pyrzyce-Myślibórz-Dębno-Kostrzyn w śladzie linii kolejowych nr 411, 422, i 410. Wzbudziło to duże emocje, bowiem od lat przewija się temat przywrócenia linii kolejowej, która pozwoliłaby zmniejszyć problem wykluczenia komunikacyjnego w naszej gminie.
Burmistrz podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Dębna wypowiedział się na ten temat, podkreślając, że pojawiła się realna szansa na uruchomienie linii kolejowej, ale jest to długofalowy proces.
- Z jednej strony jest ogromna radość i wdzięczność, że zarząd województwa zachodniopomorskiego wskazał w ramach programu „Kolej Plus” odbudowę połączenia na trasie Stargard-Pyrzyce-Myślibórz-Dębno-Kostrzyn. Gdyby rzeczywiście udało się zrealizować to zadanie, to bez wątpienia byłoby to wiekopomne wydarzenie w historii nie tylko naszej gminy, ale i naszego mikroregionu. Kto z nas nie chciałby ponownie wsiąść w pociąg w Dębnie i pojechać sobie przez Kostrzyn lub Stargard do Szczecina, Poznania lub Warszawy. Rozwiązałoby to problemy studentów dojeżdżających na studia, czy tez seniorów, którzy potrzebują pojechać do lekarza specjalisty. Z drugiej strony wiem, że jeśli naprawdę to zadanie przejdzie kolejne etapy, to będzie to niezwykle kosztowna i gigantyczna inwestycja infrastrukturalna w naszym regionie. Dlatego też nie ogłaszajmy jeszcze sukcesu, bo droga do realizacji jeszcze bardzo daleka i niepewna. Ale oczywiście trzymajmy kciuki, żeby to się udało. Zadanie przeszło pierwszy etap, jest w kolejnym, zobaczymy co dalej – mówił Grzegorz Kulbicki.
Do Programu Kolej Plus wpłynęło 96 wniosków złożonych przez samorządy. 79 z propozycji (ponad 80 proc.) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.
W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.
Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.
Z pytaniem: Co dalej z odbudową linii kolejowej Kostrzyn – Stargard pozostaniem jeszcze długi czas. Po roku sprawdzimy co dalej w tym temacie.  Mamy nadzieję, tak jak wszyscy mieszkańcy, że będą to dobre wieści.