Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne „Terra Incognita” zaprasza mieszkańców Chojny i wszystkich zainteresowanych losem chojeńskich zabytków na spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – panią Ewą Stanecką.


Spotkanie odbędzie się w sobotę, 10 lutego o godzinie 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Terra Incognita” międzypokoleniowego projektu „Dotknij gotyku”.

Niewiele miast w Polsce może poszczycić się tak cennymi zabytkami, jak Chojna. Niestety wiele z nich na skutek długoletnich zaniedbań ulega postępującej degradacji, a niektóre (np. mury obronne, czy Brama Świecka) znajdują się w stanie grożącym zawaleniem. Po listopadowym huraganie pogorszył się również stan ruin kaplicy św. Gertrudy.
Czy są jeszcze szanse na to, aby tę sytuację zmienić? Co zrobić, aby uratować chojeńskie perełki gotyku przed całkowitym zrujnowaniem? Jak zmienić nastawienie władz i mieszkańców do cennego dziedzictwa kulturowego, które jest naszą wspólną własnością? Jak zapobiegać brukowaniu ścieżek w przydomowych ogródkach gotyckimi cegłami pochodzącymi z walących się murów? Co zrobić wreszcie, aby teren przy murach przestał być wysypiskiem śmieci, a stał się miejscem atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców?
Dwudziestoosobowa grupa młodzieży z obu chojeńskich szkół podstawowych we współpracy z grupą aktywnych seniorów od października uczestniczy w projekcie Stowarzyszenia Historyczno Kulturalnego Terra Incognita „Dotknij gotyku”. Uczestnicy projektu zgłębiają tajniki gotyckiej architektury i poznają historię chojeńskich zabytków, prowadzą wywiady ze starszymi mieszkańcami miasta dotyczące powojennych losów zabytkowych budowli, dokumentują ich stan za pomocą zdjęć i przygotowują się do roli przewodników po mieście. Jednym z ważniejszych celów projektu jest zmiana nastawienia lokalnej społeczności do dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków młodzież i będzie chciała się dowiedzieć, dlaczego wiele chojeńskich zabytków pozostawionych zostało swojemu losowi. Liczymy na to, ze stanie się ono okazją do szerszej debaty na ten temat, z udziałem dorosłych mieszkańców miasta.

Spotkanie ma otwarty charakter. Organizatorzy zapraszają na nie wszystkich, którym los chojeńskich zabytków nie jest obojętny. Koordynatorzy projektu jest Magda Ziętkiewicz i Michał Gierke.

Projekt został dofinansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy.