Prokuratura Rejonowa w Gryfinie wszczęła śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniewa Kitlasa.


Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości zostało złożone do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w sierpniu br. Sprawa ma dotyczyć zeznania lub zatajenia nieprawdy w związku z zgromadzonym dochodem.

Ze względu na pozyskanie informacji w późnych godzinach popołudniowych (piątek 24 sierpnia), nie udało nam się ich potwierdzić w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, jednak z wiadomości pozyskanych przez naszą redakcję wiemy, że śledztwo w sprawie wszczęte zostało przez gryfińską prokuraturę 17 sierpnia br.

Postanowiliśmy o informację zapytać u źródła próbując skontaktować się z burmistrzem Zbigniewem Kitlasem. Niestety, w słuchawce usłyszeliśmy: "Powiedz, że mnie nie ma".

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Do sprawy powrócimy niebawem.