Niewykluczone. Zgodnie z dyspozycją rady, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie Piotr Mróz 1 czerwca br. złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza i byłego Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Przemysława Górnego.


Podczas majowej sesji radni Rady Miejskie w Chojnie większością głosów przegłosowali projekt uchwał w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jego działalność uznali jako nieprawidłową, nierzetelną, wysoce naganną i wymagającą natychmiastowej interwencji, zobowiązując jednocześnie Piotra Mroza do przekazania sprawy prokuraturze.

Tak też się stało 1 czerwca br. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie po zapoznaniu się z dokumentacją sprawę przekazała do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie.

Poniżej publikujemy do wglądu oświadczenie burmistrza Adama Fedorowicza o sytuacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.