Wieś Chlewice (gm. Boleszkowice) stała się potęgą w ilości gniazdujących tam bocianów. Czy budowa wału przeciwpowodziowego zmusi bociany do opuszczenia swoich gniazd w Chlewicach?


Bocianów więcej niż mieszkańców wsi
Od wielu lat z początkiem wiosny do wsi Chlewice przylatują dziesiątki bocianów. Te same pary zajmują te same gniazda, a szerokie nadodrzańskie łąki i rozlewiska przyciągają te wyjątkowe ptactwo na bogate w pożywienie żerowiska. Więc nic dziwnego, że we wsi na słupach energetycznych i budynkach przybywa gniazd lęgowych. Jak powiedziała nam sołtys Chlewic Elżbieta Włodkowska, obserwujemy bociany i kiedy widzimy, że próbują budować nowe gniazdo na słupie energetycznym to prosimy firmę Enea żeby tam zamontowała stelaż, który ułatwi im budowę nowego lokum.

W tej chwili we wsi Chlewice na słupach i budynkach jest 14 gniazd, na których wylęgło się 38 młodych boćków. W sumie razem z rodzicami na gniazdach przebywa około 78 bocianów. 

Marcin Lazer z Wydziału Ochrony Środowiska w gminie Boleszkowice informuje nas, że wieś Chlewice liczy 23 numery mieszkalne, w których mieszka 68 osób. Wynika z tego, że ilość bocianów przekroczyła ilość mieszkańców Chlewic. To jest bez wątpienia fenomen w skali kraju.

Od dawna mówi się najmłodszym, że dzieci przynoszą do domów bociany. Jeśli by takie twierdzenie przyjąć za prawdę to ludność Chlewic powinna była wzrosnąć dwukrotnie. Nic takiego nie stwierdzamy co potwierdza urzędnik gminy Boleszkowice.

Wał przeciwpowodziowy zagrożeniem?
Co rok wylewająca rzeka Odra pokrywa na dwa tygodnie łąki i nieużytki na głębokość do 0,5 m, natomiast cofka wody rzeką Myśla dochodzi do zabudowań Chlewic. W tym roku ZZMiUM w Szczecinie przystąpił do realizacji budowy wału przeciwpowodziowego na Odrze o długości 1328 m oraz wału chroniącego Chlewice przed cofką wód rzeką Myśla o długości 1008 m. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2018 rok.

Mówi się pożyjemy zobaczymy, przekonamy się, jednak inwestycja ta nasuwa wiele obaw. Czy budowa wałów przeciwpowodziowych na Odrze i Myśli nie uszczupli terenów żerowania bocianów? Czy budowa wałów i zmiana terenu nie spowoduje wyprowadzki bocianów do Czelina albo Siekierek? Zdania ekologów w tej sprawie są podzielone, jednak na pewno zmienią się warunki dla polujących bocianów powodując ograniczenie ilości pożywienia, a to ograniczyć ilość bocianów w Chlewicach. Oby to było tylko rozważaniem i się nie spełniło.

Darmograj Wiesław