16 września 2021 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie odbyło się spotkanie na temat budowy zbiornika do magazynowania gnojowicy o pojemności do 5.600 m 3 w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego w Radostowie. Mieszkańcy są zaniepokojeni faktem, że inwestor chce wybudować zbiornik, który byłby dla nich dużym problemem. W spotkaniu brali udział radni i burmistrz Cedyni, mieszkańcy zostali poinformowani, że zbiornik ma być na nawóz organiczny a we wniosku zaszła pomyłka, w związku z tym wniosek został odrzucony. Jeśli inwestor ponownie złoży wniosek w gminie, procedura administracyjna zostanie rozpatrzona ponownie.