18 października to data, która powinna zainteresować każdego z Nas. Na tę datę przypada Europejski dzień walki z handlem ludźmi. Europa obchodzi go już po raz dziesiąty. Przestępstwo handlu ludźmi stanowi jedną z najcięższych zbrodni dotykających wartości człowieka, jakimi są jego godność oraz wolność.

Handel ludźmi jest okrutną zbrodnią, która wpływa na pogwałcenie podstawowych praw człowieka, a także działa destrukcyjnie na jednostki. Proceder ten jest w większości przypadków prowadzony przez zorganizowane grupy przestępcze (często o charakterze transnarodowym), które czerpią z niego znaczne dochody - wg szacunków UNODC, handel ludźmi rocznie generuje obrót rzędu 32 miliardów dolarów.

Polska, na tle innych państw UE, zajmuje niechlubne, 5 miejsce, jako kraj pochodzenia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi. Jest także państwem tranzytowym (przez nasze terytorium przebiegają trasy przerzutowe ofiar z Europy Wschodniej i Azji) i krajem docelowym dla wykorzystywanych ofiar (szczególnie z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii oraz Azji Wschodniej).

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Specyfika Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem:

-pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy,

-docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji,

-tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Jeżeli jesteś świadkiem niepokojącej sytuacji, która może dotykać kogoś innego - reaguj !!!
W takich przypadkach koniecznym jest natychmiastowe poinformowanie o zaistniałej sytuacji koordynatora do walki z handlem ludźmi ustanowionego we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji lub oddziale Straży Granicznej, a także wskazane jest skontaktowanie się z Krajowym Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnym dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) +48 22 628 01 20.