Sierż. Dawid Kubacki i post. Daniel Machczyński z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zwyciężyli w Finale Eliminacji Wojewódzkich XIV Edycji Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku".

Miano policyjnego patrolu roku.


Przez dwa dni policjanci reprezentujący Komendy Miejskie i Powiatowe z Województwa Zachodniopomorskiego oraz Oddział Prewencji KWP w Szczecinie, rywalizowali o miano policyjnego patrolu roku. W finale eliminacji wojewódzkich udział wzięły 23 patrole.

Turniej jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolowo - interwencyjną. Funkcjonariusze w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, aby  jak najlepiej pomagać i służyć społeczeństwu.

W trakcie zawodów rozegranych zostało kilka konkurencji: sprawdzian wiedzy zawodowej , strzelanie sytuacyjne, sprawdzian sprawności fizycznej i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko jedna z konkurencji finałowych miała charakter teoretyczny (sprawdzian wiedzy zawodowej) - pozostałe to konkurencje praktyczne, zbliżone do realiów służby patrolowej.


Dwudniowe zmagania wyłoniły zwycięzców.

Bezkonkurencyjnymi okazali się policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Szczegółowo klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce -   sierż. Dawid Kubacki i post. Daniel Machczyński z OPP w Szczecinie,
II miejsce -   sierż. Adam Bujak i post. Artur Celebudzki z KPP w Gryfinie,
III miejsce -   st. sierż Paweł Tomaszewski i post. Tomasz Kasza z KPP w Sławnie.

Policjanci, którzy zajęli czołowe miejsca reprezentować będą nasz garnizon w finale ogólnopolskim zawodów w Szkole Policji w Słupsku, który odbędzie się we wrześniu br.

Na koniec zwycięzcom gratulował i wręczał nagrody Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski oraz życzył im powodzenia podczas codziennej służby, a reprezentantom garnizonu na ogólnopolskich zawodach samych sukcesów.