Na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Zielinie miały miejsce ćwiczenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego.


Plan ćwiczeń zakładał, że w wyniku działań terrorystycznych doszło do uszkodzenia, a następnie zapalenia się zbiornika z ropą naftową na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Zielinie. Wskutek pożaru uszkodzeniu ulegają kolejne zbiorniki, a wydobywająca się ropa spływa do tacy wylewowej ograniczającej rozlewisko jedynie do powierzchni tacy. Zagrożony był zbiornik z gazem płynnym LPG, który w każdej chwili mógł ulec eksplozji.

W ćwiczeniach, które odbyły się 25 kwietnia br. udział brały siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Posterunku Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie, OSP: Mieszkowice, Stare Łysogórki, Moryń, Kłosów, Troszyn, Zielin.