W dniu 27.02.2019 r. w obiekcie tzw. mazutowni na terenie Elektrowni Dolna Odra odbyły się wspólne ćwiczenia strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie oraz Zakładowej Służby Ratowniczej Elektrowni Dolna Odra.
Celem ćwiczeń  było doskonalenie współpracy obu służb podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Tym razem udzielano pomocy pracownikowi, który został porażony prądem i spadł z wysokości do pomieszczeń technicznych. Na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej doszło również do pożaru i dużego zadymienia, które znacznie utrudniało odnalezienie oraz ewakuację osoby poszkodowanej. Ćwiczenia były także okazją do praktycznego sprawdzenia zadziałania urządzeń zabezpieczających zainstalowanych w obiekcie.