W dniu 22 września 2016 r. o godz. 10:00 na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie miały miejsce ćwiczenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu Gminy Gryfino.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, OSP Radziszewo, OSP Wełtyń, OSP Sobieradz oraz Wydział Ratownictwa Technicznego Elektrowni Dolna Odra.

Celem ćwiczeń było zapoznanie się strażaków z zagrożeniami pożarowymi występującymi na terenie zakładu, możliwościami ewakuacyjnymi, jak również z możliwościami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dojazdy pożarowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Ćwiczenie miało również dać możliwość praktycznego sprawdzenia przez pracowników zakładu obowiązujących procedur oraz zasad i umiejętności postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia do momentu przybycia służb ratowniczych.

Założenie ćwiczeń przewidywało zapłon i deflagrację biomasy zalęgającej konstrukcję taśmociągu podczas prac naprawczych prowadzonych przez firmę zewnętrzną na poziomie – 4,5 m nawęglania. Dwóch pracowników zostaje uwięzionych na poziomie - 4,5 m. Manekiny oraz statysta znajdują się w różnych punktach pomieszczenia, miejsce zdarzenia zadymione, brak oświetlenia w obiekcie objętym działaniami ratowniczymi. W trakcie ćwiczeń ratownik zostaje przygnieciony konstrukcją taśmociągu, bez użycia sprzętu nie ma możliwości wydostana się, ciśnienie w aparacie powietrznym 80 atm. Zachodzi konieczność dostarczenia zapasowego aparatu powietrznego oraz uwolnienia za pomocą poduszek powietrznych lub rozpieraczy. Działania ratowników polegają na ewakuacji poszkodowanych z zagrożonego terenu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy zaopatrzeniu urazów zagrażających bezpośrednio życiu oraz przygotowaniu osób poszkodowanych do przekazania ZRM.

Ćwiczenia, w których brało udział ok. 40 osób zakończono podsumowaniem przez Zastępcę Komendanta Powiatowego oraz obserwatorów z Elektrowni Dola Odra. Cele określone w założeniu ćwiczeń zostały zrealizowane.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dziękuje za udział oraz pomoc w organizacji ćwiczeń w tej formie przedstawicielom PGE GiEK – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.