27 Stycznia 2019 roku na jeziorze Morzycko w Moryniu, odbyły się ćwiczenia z zakresu technik ratowniczych na akwenach wodnych pokrytych warstwą lodu dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 8 zastępów straży pożarnej między innymi z Cedyni, Osinowa Dolnego, Starych Łysogórek, Krajnika Dolnego , JRG Gryfino, Witnicy oraz Morynia.


Jednym z etapów  ćwiczeń było wydobywanie osób z wody, z wykorzystaniem sani lodowych. Strażacy przy użyciu sani lodowych doskonalili umiejętności związane z ratowaniem poszkodowanych osób, które znalazły się uwięzione w  wodzie na skutek załamania się pokrywy lodowej.
Podczas ćwiczeń strażacy stosowali różne techniki ratownicze, ćwiczyli bezpieczne sposoby poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz prawidłowe zabezpieczenie ratowników uczestniczących podczas takich zdarzeń.

 

Materiał filmowy ukazuje podobne ćwiczenia jakie zorganizowaliśmy rok temu. 

Dziękujemy z udostępnienie terenu przy ośrodku Szafir w Moryniu właścicielom terenu.  OSP Moryń