Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dn. 28.09.2020
W związku z otrzymaniem pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u jednego z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie informuję, że Urząd działa zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
 
Organizacja pracy została skonsultowana z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie.
 
Do dnia 5 października 2020 r. ograniczeniu ulega praca Urzędu Stanu Cywilnego,  Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Bezpośrednia obsługa umożliwia tylko załatwienie spraw związanych ze sporządzaniem aktów zgonów. Wnioski w pozostałych sprawach należy kierować drogą elektroniczną na adres usc@gryfino.pl, za pośrednictwem poczty lub składać do urny znajdującej się przy Biurze Interesantów Urzędu. 
 
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie do spraw najważniejszych. Zalecam korzystanie z alternatywnych form kontaktu:
  • drogą telefoniczną: Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 106 lub 156;
  • pocztą elektroniczną: boi@gryfino.pl;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn